Hedrum

NorgeFoto

Fotoserier fra Hedrum kommune

Hedrum kommune er en tidligere kommune i Vestfold som 1. januar 1988

ble en del av Larvik kommune. Kommunen har ved flere tidligere anledninger avgitt grunn til Larvik kommune,

og i 1964 ble Bakke krets overført til Porsgrunn kommune.

---------------------------------------------------------------------------------------

Majorstua i Hvarnes

08.09.2007

Holtehedde, Hvarnes 405m.

10.06.2013

Utsikt fra Hvarneskollen

04.07.2012

Utsikt fra Tømmeråsen på Heum i Kvelde

22.04.2015

Utsikt fra Husåskollen på Nes i Kvelde

27.10.2012

Bildeviser, klikk på bilde.

Foto: Reidar Nordkveldemoen